Pořádají Podporují

Projekt “Život? Otázka stylu” ke konci ledna oficiálně doběhl

Projekt “Život? Otázka stylu” ke konci ledna oficiálně doběhl

Celkem jsme uspořádali 9 seminářů pro dvojice partnerských škol, které se konaly vždy napůl v Čechách i Bavorsku. Žáci se díky tomu osobně seznámili s regionálními rozdíly i tím, co mají státy společné. Pro mnohé z nich to byla první návštěva sousední země. Během kontaktu s německými či českými vrstevníky si také procvičili cizí jazyk a natrénovali vystupování před publikem. Za pomoci jazykových animací a společných týmových her se odboural stud i případné jazykové bariéry. Žáci poznali kulturu a hodnoty sousední země, důraz byl kladen mimo jiné i na odstraňování předsudků.  

Díky webové aplikaci, do které získali všichni účastníci přístup, spolu mohou i nadále zůstávat v kontaktu.

Zapojené školy pocházely z Plzeňského a Karlovarského kraje a území Horního Falcka, Dolního Bavorska nebo Horních Franků - konkrétně ze Strakonic, Sušice, Českých Budějovic, Blovic, Klatov, Chebu, Stříbra a Plzně; na bavorské straně to pak byly školy z Neustadt a.d. Waldnaab, Bad Kötzting, Cham, Schwandorf, Viechtach, Waldsassen a Waldmünchen.

Pozitivní reakce žáků i ředitelů škol nás povzbudily v pokračování. Pevně věříme, že i tento náš projekt byl pro mnohé inspirací a podařilo se nám vyvolat zájem o to, jak ke svému životnímu stylu přistupovat zodpovědně.

Potěší nás, když si stáhnete a pročtete naši projektovou brožuru s fotkami a výstupy projektu. Najdete ji zde.

Za finanční podporu a pomoc při realizaci projektu děkujeme institucím a partnerům:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - „Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020“
 • Česko-německý fond budoucnosti
 • Kinder- und Jugendprogramm des Bundes (KJP)

Vážíme si také angažmá všech učitelů, učitelek, ředitelů a ředitelek škol, kteří byli přesvědčeni o smysluplnosti našeho projektu a dokáží motivovat své studenty k navazování přeshraničních přátelství. Uznání si zaslouží i sami účastníci za svou otevřenost a spolupráci.

Speciální poděkování patří:

 • Alois Nock, vedoucí Jugendbildungstätte Waldmünchen
 • Kuchařský tým Jugendbildungstätte Waldmünchen v čele s Reinholdem Hüblem
 • Lucie Valentová, předsedkyně Knoflíku
 • Koordinační centra Tandem za inspiraci při využití metod jazykových animací

Projektové vedení

 • Magdaléna Hrubá, vedoucí projektový manažer za Knoflík
 • Anne Krumpp, projektový manažer za Jugendbildungsstätte Waldmünchen

… a samozřejmě také všem teamerům:

 • Ondřej Behina
 • Tereza Běhounková
 • Aneta Beranová
 • Valentin Brückner
 • Petr Bouzek
 • Thomas Harmsen
 • Andrea Hrdličková
 • Franz Xaver Leonhard
 • Christian Liegl
 • Lukas Lürzel
 • Andrea Mühlhansová
 • Lenka Nejedlá
 • Lucretia Penzenstadlerová
 • Mathias Penzenstadler
 • Clarissa Piendl
 • Jakub Poslední
 • Mirka Reifová
 • Monika Štroblová
 • Zuzana Tejnická
 • Lucie Valentová
 • Jitka Walterová

Publikováno: 18. 2. 2018

Závěrečná publikace "Život? Otázka stylu!"