Pořádají Podporují

Druhé evaluační setkání je za námi, projekt ale ještě nekončí!

Druhé evaluační setkání je za námi, projekt ale ještě nekončí!

Podobně jako v březnu na české straně, proběhlo v prosinci dvoudenní evaluační setkání projektu „Leben? Stil- Frage! Život? Otázka stylu!“ v Bavorsku. Znovu se sešli žáci českých a německých partnerských škol, jejich učitelé, ale i aktéři z místní politiky a vzdělávacích institucí. Evaluační setkání se konalo mezi 11. - 12. 12. 2017 na Jugendbildungsstätte Waldmünchen.

Celkem 29 účastníků mělo za úkol během pondělka připravit a na večerní prezentaci představit publiku výsledky své předchozí projektové práce. „Na evaluační setkání jsme pozvali nejen donátory, díky kterým se projekt uskutečnil, ale také zástupce tisku, politiky, či veřejného života z Waldmünchenu, Plzeňského kraje či zástupce partnerských organizací,“ říká vedoucí projektu za bavorskou stranu Anne Krumpp (Jugendbildungsstätte Waldmünchen).

Pro přítomné učitele a česko-německé aktéry byly připraveny odborné přednášky paní Ingrid Koděrové z Česko-německého fondu budoucnosti o možnostech financování přeshraniční spolupráce, teamera Thomase Harmsena o mediálních projektech, Lucie Tarabové z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem o podpoře spolupráce českých a německých škol, či Donaty Di Taronto o činnosti jazykového centra „Zentrum für Sprachkompetenz Deutsch - Tschechisch“, které nabízí na německých školkách výuku češtiny.

Žáci z celkem 6 různých škol (Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy; VOŠ a Obchodní akademie Klatovy; ZŠ Mánesova Stříbro; Dominicus-von-Linprun-Gymnasium Viechtach; Ludwig-Erhard Wirtschaftsschule Waldmünchen; Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium Cham) se museli znovu ponořit do témat zdravého životního stylu a ve smíšených česko-německých skupinách vydiskutovat, co je důležité a jakým způsobem to prezentovat. Věnovali se i jazykové animaci a pro přítomné připravili krátkou ukázku této aktivity. V publiku závěrečné večerní prezentace usedli například Tomáš Fiala a Daniel Hochman z Ministerstva pro místní rozvoj, Markus Meinke z Europaregion Donau-Moldau, Patrick Skrowny z Bezirksjugendring Oberpfalz, Monika Langová z EUREGIO EGRENSIS nebo Jan Přibáň, Ladislava Khaurová, Jitka Staňková a Jana Filípková z Plzeňského kraje. Programy přeshraniční spolupráce se zaměřují na odbourávání bariér v myšlení lidí. Tento projekt je vzorovým příkladem při naplňování této myšlenky,“ uvedl Tomáš Fiala.

Druhý den smíšené skupinky žáků čekala ještě zábavná aktivita v podobě natáčení klipových videí technikou „Lip dub“. Pedagogové a hosté se mezitím jeli podívat na nedaleké místo zaniklé obce Lučina (Grafenried) u česko-bavorské hranice.

Po společném obědě a vyhodnocení projektu se všichni rozloučili a zamířili zpátky domů. „Život – Otázka stylu sice pomalu končí, ale neplánujeme se setkáváním českých a německých partnerských škol přestat úplně. Už brzy se vrhneme do společného plánování a přípravy žádosti na navazující projekt,“ prozrazuje projektová vedoucí za spolek Knoflík Magdaléna Hrubá.

Diskusní skupinky mezi žáky, které propojila aplikace na webu stillove.eu, také zůstávají aktivní, a tak si mohou účastníci a pedagogové mezi sebou i dál vyměňovat přes hranice své pozdravy, nápady a zkušenosti.


Publikováno: 13. 12. 2017

Fotoalbum