Pořádají Podporují

Čeští a němečtí žáci ze Sušice a Bad Kötztingu smažili palačinky. A šlo jim to!

Čeští a němečtí žáci ze Sušice a Bad Kötztingu smažili palačinky. A šlo jim to!

Jóga, čínské nudle, recept na palačinky a místo bez telefonního signálu. Co mají tyhle věci společného? Zeptejte se účastníků druhého semináře o životním stylu. Mezi dojmy, se kterými v pátek odjížděli z Jugendbildungsstätte ve Waldmünchenu, se objevovaly nejrůznější poznatky. Osmáci z Bad Kötztingu a žáci kvinty osmiletého gymnázia z partnerské školy v Sušici se do plnění úkolů, společných her i vzájemného seznamování vrhli s plným nasazením.

Naše třída se osvědčila jako kolektiv, dokážeme spolupracovat. S německou třídou jsme byli poprvé, napřed se nám zdálo, že se nechtěli se přátelit, ale opak byl pravdou. Jen jsme my museli udělat první krok. Možná je to tím, že byli mladší,“ myslí si Bára s Terkou a dodávají: „Téma projektu je velmi zajímavé. Překvapující poznatek je ten, že chlapci od nás ze třídy mají kladný vztah k józe. Řekli bychom, že to souhlasí s tématem – změnili svůj životní styl k lepšímu. Snad to vydrží! Mrzí nás jen, že jídelníček nám přišel navzdory tématu nevhodně uzpůsobený.“

Co dál se účastníci dověděli nového?

Michal Kovařík a Alena Nováková například zjistili, „že existuje místo, kde není v dnešní době signál!! A taky že nezáleží na značce, ale na kvalitě.“ Antonín Suk a Adam Krůs napsali: „Opravdu jsme nevěděli, že káva je druhou nejobchodovanější surovinou na světě!“ Jedna z  účastnic odpověděla, že změnila názor na českou kuchyni, protože vegetariánské jídlo bylo velmi dobré, což nečekala. Další uvedla: „Když někde není přístup k mobilům, je to mnohdy i lepší. Překvapilo mě, že naše třída poslouchá neustálé jódlování.

S novými zážitky odjížděli i jejich němečtí vrstevníci. Max prohlásil, že šlo o nejlepší školní výlet, jaký zatím zažil. „Setkání s Čechy je zajímavý, já rád poznávám nový lidi a můj nevlastní bratr je z Čech, takže umím i pár slovíček česky. Už jsem si tu povídal s pár holkama, hlavně včera, když jsme hráli týmovou hru. Česky umím třeba Ahoj, jak se máš? Já jsem Max. Pak pár slovíček jako voda, čaj, pivo…“ Něco se přiučil i Swen, který má jednoho z rodičů je z Polska a díky tomu trochu česky rozuměl: „V Čechách jsem zatím moc nebyl, jenom v Praze a teď ty tři dny v Žihli. Zajímalo by mě víc.“

 

Celkem se  pětidenního semináře zúčastnilo 43 dětí, z toho 24 žáků Gymnázia Sušice a 19 německých žáků Realschule Bad Kötzting. Setkání probíhalo 23. – 27. 1. 2017 zčásti ve škole v přírodě Sklárna Žihle, druhou polovinu týdne pak žáci strávili za hranicemi v bavorském Waldmünchenu. Právě tady se v pátek dopoledne odehrály jejich závěrečné prezentace, při kterých představili krátké filmy, scénky, plakáty nebo animace v Prezi na témata zdravého životního stylu.

Se spoluprací byli spokojení také přítomní pedagogové, kteří chválili i obsah semináře. „Co je nové, vzbouzí zvědavost. Jací jsou ti Kötztingští? Normální; snad že jsou mladší a je nutno je trochu popostrčit – takže v konečném výsledku je to s nimi OK. Němčina, čeština, angličtina, ruce, nohy, obrázek – i tak si lze porozumět. Podstatný zisk ze společného projektu, že?“ myslí si Božena Bůžková, němčinářka z Gymnázia Sušice.

Pro třídní učitelku německých dětí Barbaru Kuchler to byla již třetí česko-německá zkušenost, tenhle projekt se jí ale zatím líbil nejvíc. „Program byl pestrý, měl vysokou úroveň a díky společným aktivitám se žáci dostávali do úzkého kontaktu. Také pozitivně hodnotím využití moderních médií. Žáci měli možnost vyzkoušet si prezentační dovednosti a naučit se nové věci i od sebe navzájem,“ uzavírá Barbara Kuchler.

Další setkání partnerských škol z Čech a Bavorska se uskuteční již za týden, kdy se v Žihli a Waldmünchenu potkají děti z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích a Gymnázia Roberta Schumanna z Chamu.

 


Publikováno: 28. 1. 2017